Szczęście zdo­bywa się pod wa­run­kiem, ze się go nie prag­nie zdobyć.


szczęście-zdo­bywa ę-pod-wa­run­kiem-ze ę-go nie prag­nie-zdobyć
muzyczkaszczęściezdo­bywa siępodwa­run­kiemze sięgo nie prag­niezdobyćszczęście zdo­bywa sięzdo­bywa się podpod wa­run­kiemze się go nie prag­niego nie prag­nie zdobyćszczęście zdo­bywa się podzdo­bywa się pod wa­run­kiemze się go nie prag­nie zdobyćszczęście zdo­bywa się pod wa­run­kiem

Szczęście cze­ka na nas w pew­nym miej­scu, pod wa­run­kiem jed­nak, że nie będziemy go szukać. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)
szczęście-cze­ka-na nas-w pew­nym-miej­scu-pod-wa­run­kiem-jed­nak-że nie będziemy-go szukać
Szczęście zdobywa się pod warunkiem, że się go nie pragnie zdobyć. -Jean Paul Sartre
szczęście-zdobywa-ę-pod-warunkiem-że-ę-go-nie-pragnie-zdobyć
Pamiętasz? Ja­kie to piękne słowo, pod wa­run­kiem, że ma się je do ko­go powiedzieć. -Katarzyna Grochola
pamiętasz-ja­kie-to piękne-słowo-pod-wa­run­kiem-że  ę- do ko­go-powiedzieć
Można być nieludzkim pod wa­run­kiem, że jest się boskim. -Urszula Zybura
można-być-nieludzkim-pod-wa­run­kiem-że jest ę-boskim