Szczęściem może stać się ... cierpliwość.


szczęściem-może-stać-ę-cierpliwość
lucyna winnickaszczęściemmożestaćsięcierpliwośćszczęściem możemoże staćstać sięcierpliwośćszczęściem może staćmoże stać sięstać sięsię cierpliwośćszczęściem może stać sięmoże stać sięstać się cierpliwośćszczęściem może stać sięmoże stać się cierpliwość

Chce­cie wy­leczyć się ze Zła? Zróbcie to! Leczcie się ze Zła przez je­go doświad­cza­nie. Tyl­ko człowiek zły może stać się dob­ry. Dob­ry nie ma po­la ma­new­ru. Może stać się tyl­ko Zły.Od kres­ki wszys­tko się zaczyna Od kres­ki może pow­stać słowo Od kres­ki może pow­stać arcydzieło Oko również pod­kreślo­ne jest kreską Niewiel­ka kres­ka może zdziałać cuda Dwie kres­ki kłopot lub szczęście Sym­bo­lizują ciążę Kres­ka ni­by nic a jed­nak coś Można na kimś pos­ta­wić kreskę Możemy coś podkreślać Kres­ka może cza­sem spo­wodo­wać kłopot Kres­ki mogą sta­wiać znak równości Od kre­sek możemy coś wyliczać Kres­ka - cien­ka linia Kres­ka ma wiele znaczeń Kres­ka - nic a jed­nak coś i nikt z nas nie wie co się jut­ro może stać Nad­miar za­let może cza­sem stać się dużą wadą.Kłamstwo nie może stać się prawdą przez to, że wzrośnie w potęgę.Kłam­stwo nie może stać się prawdą przez to, że wzrośnie w potęgę.