Szczęśli­wość nie jest nag­rodą za cnotę, lecz cnotą samą; i cie­szy­my się nią nie dla­tego, że ha­muje­my żądzę, lecz od­wrot­nie, dla­tego, że się nią cie­szy­my, możemy ha­mować żądze.


szczęśli­wość-nie jest nag­rodą-za cnotę-lecz-cnotą-samą-i cie­szy­my ę-ą-nie dla­tego-że ha­muje­my-żądzę-lecz
baruch spinozaszczęśli­wośćnie jest nag­rodąza cnotęleczcnotąsamąi cie­szy­my sięniąnie dla­tegoże ha­muje­myżądzęod­wrot­niedla­tegoże sięcie­szy­mymożemyha­mowaćżądzeszczęśli­wość nie jest nag­rodąnie jest nag­rodą za cnotęlecz cnotącnotą samąi cie­szy­my się niąnią nie dla­tegoże ha­muje­my żądzęlecz od­wrot­nieże się niąnią cie­szy­mymożemy ha­mowaćha­mować żądzeszczęśli­wość nie jest nag­rodą za cnotęlecz cnotą samąi cie­szy­my się nią nie dla­tegoże się nią cie­szy­mymożemy ha­mować żądze

Naj­gor­sze nie jest by­cie słabym. Naj­gor­szy jest brak umiejętności przyz­na­nia się do tego. -NightHuntress
naj­gor­sze-nie jest by­cie-słabym-naj­gor­szy jest brak-umiejętnoś-przyz­na­nia ę-do tego
Nie sta­jemy się sa­mot­ni dla­tego, że miłość od nas odeszła, lecz dla­tego, że od­rzu­ciliśmy przy­jaciół, gdy ona przyszła... -Seneka 18
nie-sta­jemy ę-­­-dla­tego-że miłość-od nas-odeszła-lecz-dla­tego-że od­rzu­ciliśmy-przy­jaciół-gdy-ona-przyszła
Śmiej­cie się nie cze­kając, aż będziecie szczęśli­wi, inaczej bo­wiem um­rze­cie, nie ro­ześmiaw­szy się ani razu. -Pierre La Mure
Śmiej­cie ę-nie cze­kając-aż będziecie-szczęśli­wi-inaczej-bo­wiem-um­rze­cie-nie ro­ześmiaw­szy ę-ani-razu