Szczęśli­wym w miłości jest ten, co się łudzi.


szczęśli­wym-w miłoś-jest ten-co ę-łudzi
pierre de ronsardszczęśli­wymw miłościjest tenco sięłudziszczęśli­wym w miłościw miłości jest tenco się łudziszczęśli­wym w miłości jest ten

Szczęśli­wym jest człowiek, który z przeszłości swej pa­mięta to tyl­ko, co dało mu za­dowo­lenie. Nie­szczęśli­wym zaś ten, co no­si w pa­mięci wyłącznie nieszczęścia.Szczęśliwym w miłości jest ten, kto się łudzi.Szczęśli­wym jest ten, kto przy zachodzie słońca cie­szy się wschodzący­mi gwiazdami.Człowiekiem szczęśli­wym jest ten, kto zdo­był swe szczęście.Chcesz być szczęśli­wym przez chwilę? Zemścij się. Chcesz być szczęśli­wym zaw­sze? Przebacz.Mówią, że w miłości trze­ba kiero­wać się ser­cem. Czy po każdym następnym nie­szczęśli­wym za­kocha­niu się da­lej tak uważasz?