Szczęśliwa wina.


szczęśliwa-wina
augustyn z hipponyszczęśliwawinaszczęśliwa wina

Jed­ni cicho upa­dają - mo­ja wina Drudzy ręce umy­wają - mo­ja wina O człowieka co­raz trud­niej - mo­ja wina - mo­ja wina - mo­ja bar­dzo wiel­ka wina! Miłość mu­si być tym co uczy­ni Cię szczęśliwą, a nie spra­wi że będziesz szczęśliwa.Le­piej całe życie nie być szczęśliwą, niż całe życie być nie­szczęśliwą (czyt. Le­piej całe życie spędzić bez fa­ceta, niż spędzić je z tym niewłaściwym).Nie wylewaj, waćpan, wina!To nie wina rozsądku, że ci go brakuje.Jaka wina taka kara.