Szczęśliwy człowiek, w którego duszy nie kryje się podstęp. Ps. 32, 2


szczęśliwy-człowiek-w-którego-duszy-nie-kryje-ę-podstęp-ps-32-2
bibliaszczęśliwyczłowiekktóregoduszyniekryjesiępodstępps322szczęśliwy człowiekw któregoktórego duszyduszy nienie kryjekryje sięsię podstępw którego duszyktórego duszy nieduszy nie kryjenie kryje siękryje się podstępw którego duszy niektórego duszy nie kryjeduszy nie kryje sięnie kryje się podstępw którego duszy nie kryjektórego duszy nie kryje sięduszy nie kryje się podstęp

Kubuś: To bardzo łatwe. Człowiek szczęśliwy to ten, którego szczęście zapisane jest w górze; ten więc, którego nieszczęście zapisane jest w górze, jest człowiekiem nieszczęśliwym.Podstęp wcale nie przynosi ludziom pożytku; niekorzystną jest rzeczą nie tylko być oszukanym, lecz również oszukiwać; wszakże podstęp upadla naturę ludzką, zwycięzcę naraża na pogardę, zwyciężonemu przynosi politowanie.Każdy człowiek nosi w sobie kontynent nieodkrytych możliwości. Szczęśliwy ten, kto jest Kolumbem własnej duszy.Za wszystkim, co myślimy, kryje się wszystko, w co wierzymy, jakby ostateczna zasłona naszej duszy.Szczęśliwy ten naród, którego nie wszystkie stronice są zapisane w księdze jego historii...Szczęśliwy jest ten lekarz, którego wzywają do końca choroby.