Szczęśliwy jest człowiek, który posiada to, czego chce, a nie chce nic złego.


szczęśliwy-jest-człowiek-który-posiada-to-czego-chce-a-nie-chce-nic-złego
augustyn Śwszczęśliwyjestczłowiekktóryposiadatoczegochceniechceniczłegoszczęśliwy jestjest człowiekktóry posiadaczego chcenie chcechce nicnic złegoszczęśliwy jest człowieka nie chcenie chce nicchce nic złegoa nie chce nicnie chce nic złegoa nie chce nic złego

Człowiek szczęśliwy to taki, który chce tego, czego nie ma. -Anonim
człowiek-szczęśliwy-to-taki-który-chce-tego-czego-nie
Nie bójcie się Boga, który nie chce uczynić wam nic złego, lecz kochajcie Go gorąco, ponieważ chce wam uczynić wiele dobra. -Franciszek Salezy Św
nie-bójcie-ę-boga-który-nie-chce-uczynić-wam-nic-złego-lecz-kochajcie-go-gorąco-ponieważ-chce-wam-uczynić-wiele-dobra
Szczęśliwy jest ten, kto chce być szczęśliwy. -Anonim
szczęśliwy-jest-ten-kto-chce-być-szczęśliwy