Szczęśliwy jest, kto siał, używał i rozdawał; nieszczęśliwy, kto uzbierawszy umarł i nie użył ani dał drugiemu.


szczęśliwy-jest-kto-siał-używał-i-rozdawał-nieszczęśliwy-kto-uzbierawszy-umarł-i-nie-użył-ani-dał-drugiemu
bertrand saadi z szirazuszczęśliwyjestktosiałużywałrozdawałnieszczęśliwyuzbierawszyumarłnieużyłanidałdrugiemuszczęśliwy jestkto siałużywał ii rozdawałkto uzbierawszyuzbierawszy umarłumarł ii nienie użyłużył aniani dałdał drugiemuużywał i rozdawałkto uzbierawszy umarłuzbierawszy umarł iumarł i niei nie użyłnie użył aniużył ani dałani dał drugiemukto uzbierawszy umarł iuzbierawszy umarł i nieumarł i nie użyłi nie użył aninie użył ani dałużył ani dał drugiemukto uzbierawszy umarł i nieuzbierawszy umarł i nie użyłumarł i nie użył anii nie użył ani dałnie użył ani dał drugiemu

Nie zas­ta­nawiaj się kto ma rację, kto się my­li, ani kto jest lep­szy czy gor­szy. Nie bądź ani za, ani przeciw. -Bruce Lee
nie-zas­­nawiaj ę-kto- rację-kto ę-my­li-ani-kto-jest lep­szy-czy-gor­szy-nie bądź-ani-za-ani-przeciw
Nie ten szczęśliwy, kto bogaty, nie ten szczęśliwy, kto wielki, kto sławny; ale ten, kto umiał kochać jak Chrystus, jak Chrystus przebaczać, jak on cierpieć. -Józef Ignacy Kraszewski
nie-ten-szczęśliwy-kto-bogaty-nie-ten-szczęśliwy-kto-wielki-kto-sławny-ale-ten-kto-umiał-kochać-jak-chrystus-jak-chrystus-przebaczać-jak-on
Kto nie potrafi być szczęśliwy z mężczyzną, wcale nie musi być nieszczęśliwy bez niego. A jeśli jest inaczej, powodem nie jest mężczyzna. -Angelika Aliti
kto-nie-potrafi-być-szczęśliwy-z-mężczyzną-wcale-nie-musi-być-nieszczęśliwy-bez-niego-a-śli-jest-inaczej-powodem-nie-jest-mężczyzna
Nigdy nie będzie szczęśliwy, kto dręczy się tym, że ktoś inny jest bardziej szczęśliwy. -Seneka
nigdy-nie-będzie-szczęśliwy-kto-dręczy-ę-tym-że-ktoś-inny-jest-bardziej-szczęśliwy
Szczęśliwy jest ten, kto chce być szczęśliwy. -Anonim
szczęśliwy-jest-ten-kto-chce-być-szczęśliwy
Pokarm podany z sercem nie stanie w gardle; jeśli jest rzucony człowiekowi w twarz, nikt nie ma z niego pożytku - ani ten kto dostał, ani ten kto rzucił. -Stefan Wyszyński kard
pokarm-podany-z-sercem-nie-stanie-w-gardle-śli-jest-rzucony-człowiekowi-w-twarz-nikt-nie-z-niego-pożytku-ani-ten-kto-dostał-ani-ten-kto