Szczęśliwy jest naród, którego historia jest nudna.


szczęśliwy-jest-naród-którego-historia-jest-nudna
charles louis montesquieuszczęśliwyjestnaródktóregohistorianudnaszczęśliwy jestjest naródktórego historiahistoria jestjest nudnaszczęśliwy jest naródktórego historia jesthistoria jest nudnaktórego historia jest nudna

Szczęśliwy ten naród, którego nie wszystkie stronice są zapisane w księdze jego historii...Budujcie przyszłość narodu na miłości Boga i braci, na poszanowaniu przykazań Bożych i na życiu łaski. Szczęśliwy jest bowiem człowiek, szczęśliwy jest naród, który ma upodobanie w Prawie Pana.Szczęśli­wy jest naród, które­go his­to­ria jest nudna.Kubuś: To bardzo łatwe. Człowiek szczęśliwy to ten, którego szczęście zapisane jest w górze; ten więc, którego nieszczęście zapisane jest w górze, jest człowiekiem nieszczęśliwym.Szczęśliwy jest ten lekarz, którego wzywają do końca choroby.A kto powiedział, że publicystyka ma być nudna? Nudną robią ci, którzy nie potrafią robić interesującej.