Szczęśliwy, kto zdołał poznać przyczyny wszechrzeczy.


szczęśliwy-kto-zdołał-poznać-przyczyny-wszechrzeczy
wergiliuszszczęśliwyktozdołałpoznaćprzyczynywszechrzeczykto zdołałzdołał poznaćpoznać przyczynyprzyczyny wszechrzeczykto zdołał poznaćzdołał poznać przyczynypoznać przyczyny wszechrzeczykto zdołał poznać przyczynyzdołał poznać przyczyny wszechrzeczykto zdołał poznać przyczyny wszechrzeczy

Szczęśliwy zaiste ten, który zdołał przyczyny wszechrzeczy poznać. Felix, qui potuit rerum cognoscere causas (łac.)Szczęsny zaiste ten, kto zdołał przyczyny wszechrzeczy poznać.Wszystko zwycięża. Trud uparty i bieda nagląca brakiem dotkliwym. Szczęsny zaiste ten, kto zdołał przyczyny wszechrzeczy poznać.By poznać naturę wszechrzeczy należy poznać Stwórcę.Szczęśliwy jest ten, kto chce być szczęśliwy.Nigdy nie będzie szczęśliwy, kto dręczy się tym, że ktoś inny jest bardziej szczęśliwy.