Szczęśliwy ten naród, którego nie wszystkie stronice są zapisane w księdze jego historii...


szczęśliwy-ten-naród-którego-nie-wszystkie-stronice-są-zapisane-w-księdze-jego-historii
thomas carlyleszczęśliwytennaródktóregoniewszystkiestronicezapisaneksiędzejegohistoriiszczęśliwy tenten naródktórego nienie wszystkiewszystkie stronicestronice sąsą zapisanezapisane ww księdzeksiędze jegojego historiiszczęśliwy ten naródktórego nie wszystkienie wszystkie stronicewszystkie stronice sąstronice są zapisanesą zapisane wzapisane w księdzew księdze jegoksiędze jego historiiktórego nie wszystkie stronicenie wszystkie stronice sąwszystkie stronice są zapisanestronice są zapisane wsą zapisane w księdzezapisane w księdze jegow księdze jego historiiktórego nie wszystkie stronice sąnie wszystkie stronice są zapisanewszystkie stronice są zapisane wstronice są zapisane w księdzesą zapisane w księdze jegozapisane w księdze jego historii

Kubuś: To bardzo łatwe. Człowiek szczęśliwy to ten, którego szczęście zapisane jest w górze; ten więc, którego nieszczęście zapisane jest w górze, jest człowiekiem nieszczęśliwym.Szczęśli­wy ten naród, które­go nie wszys­tkie stro­nice są za­pisa­ne w księdze je­go historii...Szczęśliwy jest naród, którego historia jest nudna.Szczęśliwy jest ten lekarz, którego wzywają do końca choroby.Budujcie przyszłość narodu na miłości Boga i braci, na poszanowaniu przykazań Bożych i na życiu łaski. Szczęśliwy jest bowiem człowiek, szczęśliwy jest naród, który ma upodobanie w Prawie Pana.Szczęśliwy jest ten, kto mając 20 szylingów dochodu tygodniowo wydaje 19 i 1/2, nieszczęśliwym zaś ten, kto pobiera 20 szylingów, a wydatki jego wynoszą 20 i 1/2.