Szcze­rość by­wa samolubna.


szcze­rość-by­wa-samolubna
płonącaszcze­rośćby­wasamolubnaszcze­rość by­waby­wa samolubnaszcze­rość by­wa samolubna

Szcze­rość dzi­siaj, to nie za­leta, ale wa­da, bo by­cie szcze­rym w dzi­siej­szych cza­sach jest przejebane.Szcze­rość poszu­kiwa­na cecha wśród ludzi...Szcze­rość rodzi niena­wiść, ustępli­wość - przyjaciół.Szcze­rość jest jeszcze trud­niej­sza od matematyki.Nie­szcze­rość jest wro­giem każdej przyjaźni.Szcze­rość od serca Bliźnim ra­dość serwujesz Uśmiech zwycięża Krys­ty­na Sz. 04.12.2014r.