Szczególnym znakiem macierzyńskiej obecności Bogurodzicy pośród nas jest Jasna Góra.


szczególnym-znakiem-macierzyńskiej-obecnoś-bogurodzicy-pośród-nas-jest-jasna-góra
stefan wyszyński kardszczególnymznakiemmacierzyńskiejobecnościbogurodzicypośródnasjestjasnagóraszczególnym znakiemznakiem macierzyńskiejmacierzyńskiej obecnościobecności bogurodzicybogurodzicy pośródpośród nasnas jestjest jasnajasna góraszczególnym znakiem macierzyńskiejznakiem macierzyńskiej obecnościmacierzyńskiej obecności bogurodzicyobecności bogurodzicy pośródbogurodzicy pośród naspośród nas jestnas jest jasnajest jasna góraszczególnym znakiem macierzyńskiej obecnościznakiem macierzyńskiej obecności bogurodzicymacierzyńskiej obecności bogurodzicy pośródobecności bogurodzicy pośród nasbogurodzicy pośród nas jestpośród nas jest jasnanas jest jasna góraszczególnym znakiem macierzyńskiej obecności bogurodzicyznakiem macierzyńskiej obecności bogurodzicy pośródmacierzyńskiej obecności bogurodzicy pośród nasobecności bogurodzicy pośród nas jestbogurodzicy pośród nas jest jasnapośród nas jest jasna góra

Krzyż nie jest znakiem, który dodaje nam zapału, lecz znakiem, który otrzeźwia.Człowiek z człowiekiem się nie zejdzie, ale góra z górą zawsze.Mo­ja ge­ne­rac­ja, mo­je pokolenie, brow­cem i hip ho­pem ciągłe upojenie. Ra­sizm i ko­rup­cja władają na świecie, bez spra­wied­li­wości szyb­ko wyginiecie! Wasze mądre ra­dy, wasze zrozumienie, kto was zechce słuchać? Kto was nie oleje? Wy jes­teście górą, nas w d*pę kopniecie, myśli­cie o nas - ćpu­ny... Nic o nas nie wiecie! Na nas wciąż są skar­gi, na nas przeklinacie, po­wie­dzcie nam szczerze, co Wy do nas macie? ® by Mrs Vercetti Nie wielu z nas może zmienić dobrobyt. Inni ludzie rzecz jasna.Niewielu z nas pot­ra­fi znieść dob­ro­byt. In­nych ludzi, rzecz jasna.Ka­rol Woj­tyła był dla nasze­go po­kole­nia po­wiewem Wie­czności. Pop­rzez niego Król niebios prze­bywał pośród nas,gładząc z czułością nasze po­liczki i unosząc nas na swoich skrzydłach.