Szczerość rodzi nienawiść, ustępliwość przyjaciół.


szczerość-rodzi-nienawiść-ustępliwość-przyjaciół
anonimszczerośćrodzinienawiśćustępliwośćprzyjaciółszczerość rodzirodzi nienawiśćustępliwość przyjaciółszczerość rodzi nienawiść

Uległość rodzi przyjaciół, prawda - nienawiść.Niena­wiść rodzi jeszcze większą nienawiść. -Pain Praw­da rodzi niena­wiść, uległość przyjaciół.Szcze­rość rodzi niena­wiść, ustępli­wość - przyjaciół.Nienawiść zaś powiększa się przez nienawiść wzajemną, natomiast może być stłumiona przez miłość, tak że nienawiść przechodzi w miłość.Ustępliwość w pewnych sprawach jest często najlepszą polityką.