Szczerość to brak panowania nad sobą. Brak powściągliwości zewnętrznej odpowiada tu brakowi powściągliwości wewnętrznej.


szczerość-to-brak-panowania-nad-sobą-brak-powśągliwoś-zewnętrznej-odpowiada-brakowi-powśągliwoś-wewnętrznej
paul claudelszczerośćtobrakpanowanianadsobąbrakpowściągliwościzewnętrznejodpowiadabrakowiwewnętrznejbrak panowaniapanowania nadnad sobąbrak powściągliwościpowściągliwości zewnętrznejzewnętrznej odpowiadaodpowiada tutu brakowibrakowi powściągliwościpowściągliwości wewnętrznejszczerość to brakbrak panowania nadpanowania nad sobąbrak powściągliwości zewnętrznejpowściągliwości zewnętrznej odpowiadazewnętrznej odpowiada tuodpowiada tu brakowitu brakowi powściągliwościbrakowi powściągliwości wewnętrznejszczerość to brak panowaniabrak panowania nad sobąbrak powściągliwości zewnętrznej odpowiadapowściągliwości zewnętrznej odpowiada tuzewnętrznej odpowiada tu brakowiodpowiada tu brakowi powściągliwościtu brakowi powściągliwości wewnętrznejszczerość to brak panowania nadbrak powściągliwości zewnętrznej odpowiada tupowściągliwości zewnętrznej odpowiada tu brakowizewnętrznej odpowiada tu brakowi powściągliwościodpowiada tu brakowi powściągliwości wewnętrznej

Brak mi Twoich ust. Brak mi Twego uśmiechu. Brak mi Twych słodkich dotyków. Tak bardzo brak mi Ciebie.Miernota wymaga powściągliwości, by zachować godność.Nikt nie zdaje sobie sprawy z dodatnich skutków, jakie wywiera na całe życie nawyk powściągliwości, bez względu na to, jak do tego doszło.Samodyscyplina wymaga od Ciebie panowania nad sobą, samokontroli, odpowiedzialności i znajomości kierunku, w którym podążasz.Gdy widzisz mędrca, myśl o tym, by mu dorównać. Gdy widzisz tego, komu brak rozsądku, zastanów się nad sobą samym.Gdy od­czu­wamy brak sa­mych siebie, wszys­tkiego nam brak.