Szczyt głupo­ty zdo­bywa się bez wysiłku.


szczyt-głupo­ty-zdo­bywa ę-bez-wysiłku
kazimierz chyłaszczytgłupo­tyzdo­bywa siębezwysiłkuszczyt głupo­tygłupo­ty zdo­bywa sięzdo­bywa się bezbez wysiłkuszczyt głupo­ty zdo­bywa sięgłupo­ty zdo­bywa się bezzdo­bywa się bez wysiłkuszczyt głupo­ty zdo­bywa się bezgłupo­ty zdo­bywa się bez wysiłkuszczyt głupo­ty zdo­bywa się bez wysiłku

Szczyt głupoty zdobywa się bez wysiłku. -Anonim
szczyt-głupoty-zdobywa-ę-bez-wysiłku
Prze­konań nie zdo­bywa się łat­wo, a jeśli dochodzi się do nich bez tru­du, oka­zuje się wkrótce, że są bez­wartościowe i niez­dolne sta­wić opór w walce. -Zygmunt Freud
prze­konań-nie zdo­bywa ę-łat­wo-a śli-dochodzi ę-do nich-bez-tru­-oka­zuje ę-wkrótce-że są bez­wartościowe-i niez­dolne
To, co się w największym wysiłku tworzy, winno wyglądać tak, jakby powstało szybko, prawie bez wysiłku, z zupełną łatwością, na przekór prawdzie. -Michał Anioł
to-co-ę-w-największym-wysiłku-tworzy-winno-wyglądać-tak-jakby-powstało-szybko-prawie-bez-wysiłku-z-zupełną-łatwośą-na-przekór-prawdzie
Po­laków nie zdo­bywa się groźbą, tyl­ko sercem. -Stefan Wyszyński
po­laków-nie zdo­bywa ę-groźbą-tyl­ko-sercem