Szczyt głupoty zdobywa się bez wysiłku.


szczyt-głupoty-zdobywa-ę-bez-wysiłku
anonimszczytgłupotyzdobywasiębezwysiłkuszczyt głupotygłupoty zdobywazdobywa sięsię bezbez wysiłkuszczyt głupoty zdobywagłupoty zdobywa sięzdobywa się bezsię bez wysiłkuszczyt głupoty zdobywa sięgłupoty zdobywa się bezzdobywa się bez wysiłkuszczyt głupoty zdobywa się bezgłupoty zdobywa się bez wysiłku

Szczyt głupo­ty zdo­bywa się bez wysiłku. -Kazimierz Chyła
szczyt-głupo­ty-zdo­bywa ę-bez-wysiłku
To, co się w największym wysiłku tworzy, winno wyglądać tak, jakby powstało szybko, prawie bez wysiłku, z zupełną łatwością, na przekór prawdzie. -Michał Anioł
to-co-ę-w-największym-wysiłku-tworzy-winno-wyglądać-tak-jakby-powstało-szybko-prawie-bez-wysiłku-z-zupełną-łatwośą-na-przekór-prawdzie
Lekko i bez wysiłku, jednym pchnięciem, otwierają się tylko drzwi do zguby. -Lew Tołstoj
lekko-i-bez-wysiłku-jednym-pchnięciem-otwierają-ę-tylko-drzwi-do-zguby
Przekonań nie zdobywa się łatwo, a jeśli dochodzi się do nich bez trudu, okazuje się wkrótce, że są bezwartościowe i niezdolne stawić opór w walce. -Zygmunt Freud
przekonań-nie-zdobywa-ę-łatwo-a-śli-dochodzi-ę-do-nich-bez-trudu-okazuje-ę-wkrótce-że-są-bezwartościowe-i-niezdolne-stawić-opór-w-walce
Życie bez moralnego wysiłku jest snem. -Lew Tołstoj
Życie-bez-moralnego-wysiłku-jest-snem
Głupota może istnieć i bez pychy, nie ma jednak pychy bez głupoty. -Lew Tołstoj
głupota-może-istnieć-i-bez-pychy-nie-jednak-pychy-bez-głupoty