Szczyt pecha - zginąć pod ruinami łuku triumfalnego.


szczyt-pecha-zginąć-pod-ruinami-łuku-triumfalnego
urszula zyburaszczytpechazginąćpodruinamiłukutriumfalnegoszczyt pechapechazginąćzginąć podpod ruinamiruinami łukułuku triumfalnegoszczyt pechazginąć podzginąć pod ruinamipod ruinami łukuruinami łuku triumfalnegozginąć pod ruinamizginąć pod ruinami łukupod ruinami łuku triumfalnegozginąć pod ruinami łukuzginąć pod ruinami łuku triumfalnego

• 
 - nie-mów-że masz-pod-górkę-bo prze­cież-zmie­rzasz-na szczyt- 
Szczyt prawa - to szczyt bezprawia. -Terencjusz
szczyt-prawa-to-szczyt-bezprawia
Ile ra­zy mam upa­dać, ile ra­zy się pod­no­sić by osiągnąć szczyt. -Ryder
ile-ra­zy-mam-upa­dać-ile-ra­zy ę-pod­no­ć-by osiągnąć-szczyt
Prawdziwy pechowiec nigdy nie ma pecha. -Anonim
prawdziwy-pechowiec-nigdy-nie-pecha