Szczyt pecha - zginąć pod ruinami łuku triumfalnego.


szczyt-pecha-zginąć-pod-ruinami-łuku-triumfalnego
urszula zyburaszczytpechazginąćpodruinamiłukutriumfalnegoszczyt pechapechazginąćzginąć podpod ruinamiruinami łukułuku triumfalnegoszczyt pechazginąć podzginąć pod ruinamipod ruinami łukuruinami łuku triumfalnegozginąć pod ruinamizginąć pod ruinami łukupod ruinami łuku triumfalnegozginąć pod ruinami łukuzginąć pod ruinami łuku triumfalnego

•  Szczyt prawa - to szczyt bezprawia.Ile ra­zy mam upa­dać, ile ra­zy się pod­no­sić by osiągnąć szczyt.Prawdziwy pechowiec nigdy nie ma pecha.ta­ki lekki ta­ki przyjemny ta­ki delikatny su­nie po ramionach falą doz­nań oblewa krusze­je i pod­da­je się uwodź mnie zdo­bywaj po szczyt do sa­mego końca chce poczuć rozkosz two­jego ciała ... 23.11.2015 Malusia_035