Szczyt po­dobieństwa: móc się ogo­lić przed swoim portretem.


szczyt-po­dobieństwa-móc ę-ogo­lić-przed-swoim-portretem
alfons allaisszczytpo­dobieństwamóc sięogo­lićprzedswoimportretemszczyt po­dobieństwamóc się ogo­lićogo­lić przedprzed swoimswoim portretemmóc się ogo­lić przedogo­lić przed swoimprzed swoim portretemmóc się ogo­lić przed swoimogo­lić przed swoim portretemmóc się ogo­lić przed swoim portretem

Szczyt podobieństwa: móc się ogolić przed swoim portretem. -Alfons Allais
szczyt-podobieństwa-móc-ę-ogolić-przed-swoim-portretem
Szczyt podobieństwa: móc się ogolić przed swym portretem. -Alfons Allais
szczyt-podobieństwa-móc-ę-ogolić-przed-swym-portretem
Szczyt podobieństwa: móc się ogolić przed własnym portretem. -Alfons Allais
szczyt-podobieństwa-móc-ę-ogolić-przed-własnym-portretem
Przed wejściem na szczyt trze­ba wpierw os­woić się z pagórkami. -Kazimierz Chyła
przed-wejściem-na szczyt-trze­ba-wpierw-os­woić ę-z pagórkami
Nie od­wra­caj ko­ta ogo­nem, bo jeszcze się okaże, że to tygrys. -Logos
nie-od­wra­caj-ko­-ogo­nem-bo jeszcze ę-okaże-że to tygrys