Szczyt podobieństwa: móc się ogolić przed swoim portretem.


szczyt-podobieństwa-móc-ę-ogolić-przed-swoim-portretem
alfons allaisszczytpodobieństwamócsięogolićprzedswoimportretemszczyt podobieństwamóc sięsię ogolićogolić przedprzed swoimswoim portretemmóc się ogolićsię ogolić przedogolić przed swoimprzed swoim portretemmóc się ogolić przedsię ogolić przed swoimogolić przed swoim portretemmóc się ogolić przed swoimsię ogolić przed swoim portretem

Szczyt podobieństwa: móc się ogolić przed swym portretem. -Alfons Allais
szczyt-podobieństwa-móc-ę-ogolić-przed-swym-portretem
Szczyt podobieństwa: móc się ogolić przed własnym portretem. -Alfons Allais
szczyt-podobieństwa-móc-ę-ogolić-przed-własnym-portretem
Szczyt po­dobieństwa: móc się ogo­lić przed swoim portretem. -Alfons Allais
szczyt-po­dobieństwa-móc ę-ogo­lić-przed-swoim-portretem
Przed wejściem na szczyt trze­ba wpierw os­woić się z pagórkami. -Kazimierz Chyła
przed-wejściem-na szczyt-trze­ba-wpierw-os­woić ę-z pagórkami
Szczyt prawa - to szczyt bezprawia. -Terencjusz
szczyt-prawa-to-szczyt-bezprawia