Szczyt podobieństwa: móc się ogolić przed swym portretem.


szczyt-podobieństwa-móc-ę-ogolić-przed-swym-portretem
alfons allaisszczytpodobieństwamócsięogolićprzedswymportretemszczyt podobieństwamóc sięsię ogolićogolić przedprzed swymswym portretemmóc się ogolićsię ogolić przedogolić przed swymprzed swym portretemmóc się ogolić przedsię ogolić przed swymogolić przed swym portretemmóc się ogolić przed swymsię ogolić przed swym portretem

Szczyt podobieństwa: móc się ogolić przed własnym portretem. -Alfons Allais
szczyt-podobieństwa-móc-ę-ogolić-przed-własnym-portretem
Szczyt podobieństwa: móc się ogolić przed swoim portretem. -Alfons Allais
szczyt-podobieństwa-móc-ę-ogolić-przed-swoim-portretem
Szczyt po­dobieństwa: móc się ogo­lić przed swoim portretem. -Alfons Allais
szczyt-po­dobieństwa-móc ę-ogo­lić-przed-swoim-portretem
Przed wejściem na szczyt trze­ba wpierw os­woić się z pagórkami. -Kazimierz Chyła
przed-wejściem-na szczyt-trze­ba-wpierw-os­woić ę-z pagórkami