Szczyt podobieństwa: móc się ogolić przed własnym portretem.


szczyt-podobieństwa-móc-ę-ogolić-przed-własnym-portretem
alfons allaisszczytpodobieństwamócsięogolićprzedwłasnymportretemszczyt podobieństwamóc sięsię ogolićogolić przedprzed własnymwłasnym portretemmóc się ogolićsię ogolić przedogolić przed własnymprzed własnym portretemmóc się ogolić przedsię ogolić przed własnymogolić przed własnym portretemmóc się ogolić przed własnymsię ogolić przed własnym portretem

Szczyt podobieństwa: móc się ogolić przed swym portretem. -Alfons Allais
szczyt-podobieństwa-móc-ę-ogolić-przed-swym-portretem
Szczyt podobieństwa: móc się ogolić przed swoim portretem. -Alfons Allais
szczyt-podobieństwa-móc-ę-ogolić-przed-swoim-portretem
Szczyt po­dobieństwa: móc się ogo­lić przed swoim portretem. -Alfons Allais
szczyt-po­dobieństwa-móc ę-ogo­lić-przed-swoim-portretem
Przed wejściem na szczyt trze­ba wpierw os­woić się z pagórkami. -Kazimierz Chyła
przed-wejściem-na szczyt-trze­ba-wpierw-os­woić ę-z pagórkami
Wielu mężczyzn bardziej zajmuje się własnym samochodem niż własnym umysłem. -Roger Peyrefitte
wielu-mężczyzn-bardziej-zajmuje-ę-własnym-samochodem-ż-własnym-umysłem
Każdy, kto kiedykolwiek zbudował jakieś nowe niebo, znajdował moc do tego dopiero we własnym piekle. -Friedrich Nietzsche
każdy-kto-kiedykolwiek-zbudował-jakieś-nowe-niebo-znajdował-moc-do-tego-dopiero-we-własnym-piekle