Szczyt pra­wa jest często szczy­tem zła.


szczyt-pra­wa-jest często-szczy­tem-zła
terencjuszszczytpra­wajest częstoszczy­temzłaszczyt pra­wapra­wa jest częstojest często szczy­temszczy­tem złaszczyt pra­wa jest częstopra­wa jest często szczy­temjest często szczy­tem złaszczyt pra­wa jest często szczy­tempra­wa jest często szczy­tem złaszczyt pra­wa jest często szczy­tem zła

Szczyt prawa jest często szczytem zła. -Terencjusz
szczyt-prawa-jest-często-szczytem-zła
Na szczyt można wejść, ale wszys­tkie dro­gi ze szczy­tu pro­wadzą w dół!  -Stanisław Lem
na szczyt-można-wejść-ale-wszys­tkie-dro­gi-ze szczy­-pro­wadzą-w dół 
Naj­pierw pra­wa człowieka... Te­raz pra­wa zwierząt. Po­tem pra­wa roślin! Później pra­wa mik­robów!!! CZY ONI KIEDYŚ SKOŃCZĄ!!!!???  -karaczan19
naj­pierw-pra­wa-człowieka-te­raz pra­wa-zwierząt-po­tem pra­wa-roślin-później-pra­wa-mik­robów-czy-oni-kiedyŚ-skoŃczĄ 
szczy­tem bra­ku od­wa­gi jest dojść do drzwi i zawrócić  -Emilia Szumiło
szczy­tem-bra­ku-od­wa­gi-jest dojść-do drzwi-i zawróć 
kiedy-stoimy-na szczy­cie-czu­jemy-spełnienie-kiedy-stoimy-przed-szczy­tem-na do­-czu­jemy-strach-i poświece­nie-~pa­weł-rychlica