Szczyt prawa jest często szczytem zła.


szczyt-prawa-jest-często-szczytem-zła
terencjuszszczytprawajestczęstoszczytemzłaszczyt prawaprawa jestjest częstoczęsto szczytemszczytem złaszczyt prawa jestprawa jest częstojest często szczytemczęsto szczytem złaszczyt prawa jest częstoprawa jest często szczytemjest często szczytem złaszczyt prawa jest często szczytemprawa jest często szczytem zła

Szczyt pra­wa jest często szczy­tem zła. -Terencjusz
szczyt-pra­wa-jest często-szczy­tem-zła
Szczyt prawa - to szczyt bezprawia. -Terencjusz
szczyt-prawa-to-szczyt-bezprawia
Bywają bardzo dobre prawa wydane w złą porę. -Montesquieu
bywają-bardzo-dobre-prawa-wydane-w-złą-porę
Istnieją nie tylko prawa człowieka, ale także prawa osła, niezbywalne prawa osła. Naczelnym prawem każdego osła jest np. prawo do zabitego lwa, którego mógłby do woli okładać kopniakami. -Karol Schmitt
istnieją-nie-tylko-prawa-człowieka-ale-także-prawa-osła-niezbywalne-prawa-osła-naczelnym-prawem-każdego-osła-jest-np-prawo-do-zabitego-lwa
Najściślejsze stosowanie prawa często bywa największą nieprawością. -Terencjusz
najśślejsze-stosowanie-prawa-często-bywa-największą-nieprawośą
Prawda jest szczytem między dwoma przepaściami. -Madeleine Delbrer
prawda-jest-szczytem-między-dwoma-przepaściami