Szczyt prawa - to szczyt bezprawia.


szczyt-prawa-to-szczyt-bezprawia
terencjuszszczytprawatoszczytbezprawiaszczyt prawaprawaszczyt bezprawiaszczyt prawa

Szczyt prawa jest często szczytem zła. -Terencjusz
szczyt-prawa-jest-często-szczytem-zła
Pojęcia cnoty, prawa i bezprawia u mocnych są inne niż u słabych. -Adolf Dygasiński
pojęcia-cnoty-prawa-i-bezprawia-u-mocnych-są-inne-ż-u-słabych
Szczyt aforystyki: trylogia w trzech słowach. -Urszula Zybura
szczyt-aforystyki-trylogia-w-trzech-słowach
Miłość to szczyt uwikłania, połączonego z ogłupianiem. -Witold Gombrowicz
miłość-to-szczyt-uwikłania-połączonego-z-ogłupianiem
Kre­tynizm: szczyt roz­wo­ju głupca. -Bujak Bogusław
kre­tynizm-szczyt-roz­wo­ju-głupca