Szczyt roztargnienia: zgubić się w tłumie i przekazać policji swój rysopis.


szczyt-roztargnienia-zgubić-ę-w-tłumie-i-przekazać-policji-swój-rysopis
alfons allaisszczytroztargnieniazgubićsiętłumieprzekazaćpolicjiswójrysopisszczyt roztargnieniazgubić sięw tłumietłumie ii przekazaćprzekazać policjipolicji swójswój rysopiszgubić się wsię w tłumiew tłumie itłumie i przekazaći przekazać policjiprzekazać policji swójpolicji swój rysopiszgubić się w tłumiesię w tłumie iw tłumie i przekazaćtłumie i przekazać policjii przekazać policji swójprzekazać policji swój rysopiszgubić się w tłumie isię w tłumie i przekazaćw tłumie i przekazać policjitłumie i przekazać policji swóji przekazać policji swój rysopis

Na­wet w tłumie czuła się ob­co. W tłumie który tak dob­rze znała. W tłumie który na­zywała rodziną. -opuszczona
na­wet-w tłumie-czuła ę-ob­co-w tłumie-który-tak-dob­rze-znała-w tłumie-który-na­zywała-rodziną
Mądrości nie można przekazać. Wiedza, którą próbuje przekazać mędrzec, brzmi zawsze jak głupota. -Hermann Hesse
mądroś-nie-można-przekazać-wiedza-którą-próbuje-przekazać-mędrzec-brzmi-zawsze-jak-głupota
lepiej-z-mądrym-zgubić-ż-z-głupim-znaleźć-mówi-przysłowie-ale-najgorzej-z-głupim-zgubić-a-to-ę-dzieje-najczęściej
Lepiej z mądrym zgubić niż z głupim znaleźć - mówi przysłowie. Ale najgorzej jest z głupim zgubić, a to się dzieje najczęściej. -Karol Irzykowski
lepiej-z-mądrym-zgubić-ż-z-głupim-znaleźć-mówi-przysłowie-ale-najgorzej-jest-z-głupim-zgubić-a-to-ę-dzieje-najczęściej
Szczyt prawa - to szczyt bezprawia. -Terencjusz
szczyt-prawa-to-szczyt-bezprawia
Człowiek, który dla in­te­resu poświęca swój ho­nor, tra­ci i swój ho­nor, i swój interes. -Michel Eyquem de Montaigne
człowiek-który-dla-in­te­resu-poświęca-swój-ho­nor-tra­-i swój-ho­nor-i swój-interes