Sześć mi­liardów, dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć mi­lionów, dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy, dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem na siedem miliardów to sza­ra masa, wy­pełniająca pustą przes­trzeń w struk­tu­rach świata.


sześć-mi­liardów-dziewięćset-dziewięćdziesiąt-dziewięć-mi­lionów-dziewięćset-dziewięćdziesiąt-dziewięć-tysięcy-dziewięćset
naćpanysześćmi­liardówdziewięćsetdziewięćdziesiątdziewięćmi­lionówtysięcyosiemna siedemmiliardówtosza­ramasawy­pełniającapustąprzes­trzeńw struk­tu­rachświatasześć mi­liardówdziewięćset dziewięćdziesiątdziewięćdziesiąt dziewięćdziewięć mi­lionówdziewięćset dziewięćdziesiątdziewięćdziesiąt dziewięćdziewięć tysięcydziewięćset dziewięćdziesiątdziewięćdziesiąt osiemosiem na siedemna siedem miliardówsza­ra masawy­pełniająca pustąpustą przes­trzeńprzes­trzeń w struk­tu­rachw struk­tu­rach światadziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięćdziewięćdziesiąt dziewięć mi­lionówdziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięćdziewięćdziesiąt dziewięć tysięcydziewięćset dziewięćdziesiąt osiemdziewięćdziesiąt osiem na siedemosiem na siedem miliardówmiliardów to sza­rawy­pełniająca pustą przes­trzeńpustą przes­trzeń w struk­tu­rachprzes­trzeń w struk­tu­rach świata

Tysiąc rzeczy posuwa się do przodu; dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć do tyłu; i to jest postęp.Przepis na artystę: jeden procent talentu, dziewięć procent szczęścia i dziewięćdziesiąt procent pracy.Dziewięćdziesiąt procent naszych zmartwień dotyczy spraw, które się nie zdarzą.Dziewięćdziesiąt procent naszych zmartwień dotyczy spraw, które nigdy się nie zdarzą.Dziewięćdziesiąt procent naszych zmartwień dotyczy spraw, które nigdy się nie zdarząDziewięćdziesiąt pro­cent praw­dzi­wej miłości to moc­ne, czer­wieniące uszy zakłopotanie.