Szef bez butów chodzi.


szef-bez-butów-chodzi
joanna wyszkowskaszefbezbutówchodziszef bezbez butówbutów chodziszef bez butówbez butów chodziszef bez butów chodzi

Żywy może obejść się bez butów, a umarły nie może żyć bez trumny.Dy­rek­tor wie, szef umie, re­ferent potrafi.Śle­py los chodzi bez przewodnika.Bez względu na to, o co chodzi, jes­tem przeciw.Tam gdzie uciska but, bez niego chodzi lud.Nie chodzi o to by być szczęśli­wym na twarzy, chodzi o to by mieć to szczęście w duszy.