Szept ładnej dziewczyny roznosi się dalej niż ryk lwa.


szept-ładnej-dziewczyny-roznosi-ę-dalej-ż-ryk-lwa
anonimszeptładnejdziewczynyroznosisiędalejniżryklwaszept ładnejładnej dziewczynydziewczyny roznosiroznosi sięsię dalejdalej niżniż rykryk lwaszept ładnej dziewczynyładnej dziewczyny roznosidziewczyny roznosi sięroznosi się dalejsię dalej niżdalej niż rykniż ryk lwaszept ładnej dziewczyny roznosiładnej dziewczyny roznosi siędziewczyny roznosi się dalejroznosi się dalej niżsię dalej niż rykdalej niż ryk lwaszept ładnej dziewczyny roznosi sięładnej dziewczyny roznosi się dalejdziewczyny roznosi się dalej niżroznosi się dalej niż ryksię dalej niż ryk lwa

Szept pięknej kobiety słyszy się lepiej niż najgłośniejszy zew obowiązku.Szept pięknej kobiety słyszy się lepiej, niż najgłośniejszy zew obowiązku.Zaszczytniej jest dla kobiety mieć u swych stóp lwa niż mopsa.Zaszczytniej jest dla kobiety mieć u stóp swych lwa niż mopsa.Uda: Czy są większe cuda niż dziewczyny uda?W myślach idzie się znacznie dalej, niż można nadążyć czynem, a jednak czyn dogania myśl.