Szerzenie niewiedzy o wszechświecie musi być także naukowo opracowane.


szerzenie-niewiedzy-o-wszechświecie-musi-być-także-naukowo-opracowane
stanisław jerzy lecszerzenieniewiedzywszechświeciemusibyćtakżenaukowoopracowaneszerzenie niewiedzyniewiedzy oo wszechświeciewszechświecie musimusi byćbyć takżetakże naukowonaukowo opracowaneszerzenie niewiedzy oniewiedzy o wszechświecieo wszechświecie musiwszechświecie musi byćmusi być takżebyć także naukowotakże naukowo opracowaneszerzenie niewiedzy o wszechświecieniewiedzy o wszechświecie musio wszechświecie musi byćwszechświecie musi być takżemusi być także naukowobyć także naukowo opracowaneszerzenie niewiedzy o wszechświecie musiniewiedzy o wszechświecie musi byćo wszechświecie musi być takżewszechświecie musi być także naukowomusi być także naukowo opracowane

Atak nie musi być pomysłowy, ale musi być niezwykle szybki.Wiecie dlaczego ładna dziewczyna musi być o godzinie ósmej wieczorem w łóżku? Dlatego, że o jedenastej musi wrócić do domu.Stary kawaler musi być stary, ale pan młody wcale nie musi być młody.Autor w swoim dziele po­winien być jak Bóg we wszechświecie, wszędzie obec­ny i nig­dzie niewidoczny.Autor powinien być w swoim dziele jak Bóg we wszechświecie: obecny we wszystkich jego częściach, ale w żadnej w sposób widzialny.Stary kawaler musi być stary, pan młody nie musi być młody.