Szkoła bez kar­ności jest jak młyn bez wody.


szkoła-bez-kar­noś-jest jak młyn-bez-wody
jan amos komeńskiszkołabezkar­nościjest jak młynwodyszkoła bezbez kar­nościkar­ności jest jak młynjest jak młyn bezbez wodyszkoła bez kar­nościbez kar­ności jest jak młynkar­ności jest jak młyn bezjest jak młyn bez wodyszkoła bez kar­ności jest jak młynbez kar­ności jest jak młyn bezkar­ności jest jak młyn bez wodyszkoła bez kar­ności jest jak młyn bezbez kar­ności jest jak młyn bez wody

Szkoła bez karności jest jak młyn bez wody.Mężczyz­na bez ko­biety jest jak ta­ma bez wody.Wiara bez dobrych uczynków jest jak drzewo bez owocu, miłość jako matka bez dzieci, modlitwa jako ptak bez skrzydeł.Jak lam­pa bez żarówki, jak kałuża bez wo­dy, jak pi­lot bez ba­terii... to właśnie tak czu­je się od kąd odszedłeś.Af­ry­ka bez Fran­cji jest jak sa­mochód bez kierow­cy. Ale Fran­cja bez Af­ry­ki jest jak sa­mochód bez paliwa.