Szkoła nie nauczyła mnie niczego pożytecznego, oprócz czytania i pisania.


szkoła-nie-nauczyła-mnie-niczego-pożytecznego-oprócz-czytania-i-pisania
john lennonszkołanienauczyłamnieniczegopożytecznegoopróczczytaniapisaniaszkoła nienie nauczyłanauczyła mniemnie niczegoniczego pożytecznegooprócz czytaniaczytania ii pisaniaszkoła nie nauczyłanie nauczyła mnienauczyła mnie niczegomnie niczego pożytecznegooprócz czytania iczytania i pisaniaszkoła nie nauczyła mnienie nauczyła mnie niczegonauczyła mnie niczego pożytecznegooprócz czytania i pisaniaszkoła nie nauczyła mnie niczegonie nauczyła mnie niczego pożytecznego

Hegel miał rację, kiedy mówił:
hegel-miał-rację-kiedy-mówił-historia-uczy-nas-że-ludzkość-niczego-ę-z-niej-nie-nauczyła
Nie ma tak złej książki, aby nie zawierała niczego pożytecznego. -Pliniusz
nie-tak-złej-książki-aby-nie-zawierała-niczego-pożytecznego
Doświadczenie jest bardzo kosztowną szkołą, niemniej istnieją głupcy, którzy w żadnej innej niczego nie umieją się nauczyć. -Benjamin Franklin
doświadczenie-jest-bardzo-kosztowną-szkołą-niemniej-istnieją-głupcy-którzy-w-żadnej-innej-niczego-nie-umieją-ę-nauczyć
Dzień powszedni jest właściwą szkołą życia i z pewnością też szkołą wiary. -Christian Schutz
dzień-powszedni-jest-właściwą-szkołą-życia-i-z-pewnośą-też-szkołą-wiary
Wszyscy znają korzyść pożytecznego, ale nikt nie zna pożytku nieużytecznego. -Czuang-Cy
wszyscy-znają-korzyść-pożytecznego-ale-nikt-nie-zna-pożytku-nieużytecznego
Szkoła psu­je zwyk­le to, co zro­bił dom, więc dom ro­bi od­wet i psu­je to, co ro­bi szkoła. -Adolf Dygasiński
szkoła-psu­-zwyk­-to-co zro­bił-dom-więc-dom-ro­bi-od­wet-i psu­-to-co ro­bi-szkoła