Szkoda, że szczęścia nie można znaleźć na drodze do niego.


szkoda-że-szczęścia-nie-można-znaleźć-na-drodze-do-niego
stanisław jerzy lecszkodażeszczęścianiemożnaznaleźćnadrodzedoniegoże szczęściaszczęścia nienie możnamożna znaleźćznaleźć nana drodzedrodze dodo niegoże szczęścia nieszczęścia nie możnanie można znaleźćmożna znaleźć naznaleźć na drodzena drodze dodrodze do niegoże szczęścia nie możnaszczęścia nie można znaleźćnie można znaleźć namożna znaleźć na drodzeznaleźć na drodze dona drodze do niegoże szczęścia nie można znaleźćszczęścia nie można znaleźć nanie można znaleźć na drodzemożna znaleźć na drodze doznaleźć na drodze do niego

Starość jest piękną koroną, którą można znaleźć tylko na drodze wstrzemięźliwości i mądrości.Swoją radość można znaleźć w radości innych; to właśnie jest tajemnicą szczęścia.Przez poszukiwanie szczęścia dla niego samego osiąga się tylko nudę i aby znaleźć szczęście, trzeba szukać czegoś innego niż szczęście.Życie wciąż na nowo pisze scenariusze szczęścia. Szkoda, że na ludzkiej skórze.Szkoda, że nie można żyć na brudno.Jeśli ktoś Cię skreślił, bo jes­teś dla niego zbyt mało war­tościowy- szczerze się do niego uśmie­chnij i życz mu szczęścia.