Szkodliwość filmów pornograficznych polega na tym, że uśmiercają całą tajemnicę erotyzmu.


szkodliwość-filmów-pornograficznych-polega-na-tym-że-uśmiercają-całą-tajemnicę-erotyzmu
luis bunuelszkodliwośćfilmówpornograficznychpoleganatymżeuśmiercającałątajemnicęerotyzmuszkodliwość filmówfilmów pornograficznychpornograficznych polegapolega nana tymże uśmiercająuśmiercają całącałą tajemnicętajemnicę erotyzmuszkodliwość filmów pornograficznychfilmów pornograficznych polegapornograficznych polega napolega na tymże uśmiercają całąuśmiercają całą tajemnicęcałą tajemnicę erotyzmuszkodliwość filmów pornograficznych polegafilmów pornograficznych polega napornograficznych polega na tymże uśmiercają całą tajemnicęuśmiercają całą tajemnicę erotyzmuszkodliwość filmów pornograficznych polega nafilmów pornograficznych polega na tymże uśmiercają całą tajemnicę erotyzmu

Gdy osobowość z silną skłonnością do erotyzmu zderzy się z silnymi uczuciami religijnymi, następuje sublimacja erotyzmu albo zdruzgotanie wiary. -Luis Bunuel
gdy-osobowość-z-silną-skłonnośą-do-erotyzmu-zderzy-ę-z-silnymi-uczuciami-religijnymi-następuje-sublimacja-erotyzmu-albo-zdruzgotanie-wiary
W polityce cała sztuka polega na tym, aby mieć dobre oczy i umieć wykorzystać ślepotę innych. -Emil Zola
w-polityce-cała-sztuka-polega-na-tym-aby-mieć-dobre-oczy-i-umieć-wykorzystać-ślepotę-innych
Sukces polega na tym, że zdobywa się to co się chciało. Szczęście polega na tym, że podoba się to co się ma. -Elbert Hubbard
sukces-polega-na-tym-że-zdobywa-ę-to-co-ę-chciało-szczęście-polega-na-tym-że-podoba-ę-to-co-ę
Mężczyzna tajemnicę przyjaciela wierniej zachowa niż własną; przeciwnie kobieta - lepiej zachowa swą tajemnicę niż cudzą. -Julian Podoski
mężczyzna-tajemnicę-przyjaciela-wierniej-zachowa-ż-własną-przeciwnie-kobieta-lepiej-zachowa-swą-tajemnicę-ż-cudzą
Jedynie miłość rozumie tajemnicę: innych obdarować i samemu przy tym stać się bogatym. -Clemens Von Brentano
jedynie-miłość-rozumie-tajemnicę-innych-obdarować-i-samemu-przy-tym-stać-ę-bogatym
Siła człowieka nie polega na tym, że nigdy nie upada, ale na tym, że potrafi się podnosić. -Konfucjusz
siła-człowieka-nie-polega-na-tym-że-nigdy-nie-upada-ale-na-tym-że-potrafi-ę-podnosić