Szlachectwo erotyczne zobowiązuje, nawet gdy się ma rogi w herbie.


szlachectwo-erotyczne-zobowiązuje-nawet-gdy-ę-rogi-w-herbie
zbigniew waydykszlachectwoerotycznezobowiązujenawetgdysięrogiherbieszlachectwo erotyczneerotyczne zobowiązujenawet gdygdy sięma rogirogi ww herbieszlachectwo erotyczne zobowiązujenawet gdy sięgdy się masię ma rogima rogi wrogi w herbienawet gdy się magdy się ma rogisię ma rogi wma rogi w herbienawet gdy się ma rogigdy się ma rogi wsię ma rogi w herbie

Odważniej myśli się w ciemności. Myślenie jest erotyczne. -Stefan Napierski
odważniej-myśli-ę-w-ciemnoś-myślenie-jest-erotyczne
Arystokratka: Kawał to arystokratki, ta co w herbie ma pośladki. -Tadeusz Gicgier
arystokratka-kawał-to-arystokratki-co-w-herbie-pośladki
Kto posiada najwyższe w kraju szlachectwo, nie dba o tytuły. -Czuang-Cy
kto-posiada-najwyższe-w-kraju-szlachectwo-nie-dba-o-tytuły
Twoja ludzka wolność zobowiązuje cię do czynienia dobra. -Anonim
twoja-ludzka-wolność-zobowiązuje-ę-do-czynienia-dobra