Szlachectwo erotyczne zobowiązuje, nawet gdy się ma rogi w herbie.


szlachectwo-erotyczne-zobowiązuje-nawet-gdy-ę-rogi-w-herbie
zbigniew waydykszlachectwoerotycznezobowiązujenawetgdysięrogiherbieszlachectwo erotyczneerotyczne zobowiązujenawet gdygdy sięma rogirogi ww herbieszlachectwo erotyczne zobowiązujenawet gdy sięgdy się masię ma rogima rogi wrogi w herbienawet gdy się magdy się ma rogisię ma rogi wma rogi w herbienawet gdy się ma rogigdy się ma rogi wsię ma rogi w herbie

Odważniej myśli się w ciemności. Myślenie jest erotyczne.Arystokratka: Kawał to arystokratki, ta co w herbie ma pośladki.Legenda zobowiązuje.Człowiek wybiera samotność jedynie wtedy, gdy jest w zupełnej harmonii z samym sobą, albo też gdy czuje, że wszyscy ludzie są mu tak obcy, że nawet w tłumie, nawet wśród bliskich czuje się w głębi duszy samotny, zdany na samego siebie.Kto posiada najwyższe w kraju szlachectwo, nie dba o tytuły.Twoja ludzka wolność zobowiązuje cię do czynienia dobra.