Szlachet­ne dusze nie smucą się z uczy­nione­go dobra.


szlachet­ne-dusze-nie smucą ę-z uczy­nione­go-dobra
baruch spinozaszlachet­neduszenie smucą sięz uczy­nione­godobraszlachet­ne duszedusze nie smucą sięnie smucą się z uczy­nione­goz uczy­nione­go dobraszlachet­ne dusze nie smucą siędusze nie smucą się z uczy­nione­gonie smucą się z uczy­nione­go dobraszlachet­ne dusze nie smucą się z uczy­nione­godusze nie smucą się z uczy­nione­go dobraszlachet­ne dusze nie smucą się z uczy­nione­go dobra

Szlachetne dusze nie smucą się z uczynionego dobra. -Baruch Spinoza
szlachetne-dusze-nie-smucą-ę-z-uczynionego-dobra
Któż nie czu­je się niekiedy przyg­nieciony ciężarem włas­ne­go skażenia, niez­dolny uczy­nić nic wiel­kiego, szlachet­ne­go, sprawiedliwego?  -Francois Rene de Chateaubriand
któż-nie czu­ ę-niekiedy-przyg­nieciony-ężarem-włas­ne­go-skażenia-niez­dolny-uczy­ć-nic-wiel­kiego-szlachet­ne­go-sprawiedliwego 
Setką ka­mieni szlachet­nych nie zmieni się jed­ne­go szlachet­ne­go ser­ca w ka­mień. Z cyk­lu po­wieści
setką-ka­mieni-szlachet­nych-nie zmieni ę-jed­ne­go-szlachet­ne­go-ser­ca-w ka­mień-z cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy
Mając duszę szlachetną i dobrą, powinieneś być szczęśliwy. -Henryk Sienkiewicz
mając-duszę-szlachetną-i-dobrą-powinieneś-być-szczęśliwy
Szlachet­ne cechy is­tnieją nap­rawdę u szlachet­nych ludzi. -Hipokrates
szlachet­ne-cechy-is­tnieją-nap­rawdę-u szlachet­nych-ludzi