Szlachetny człowiek nie boi się ani ciemności, ani światła.


szlachetny-człowiek-nie-boi-ę-ani-ciemnoś-ani-światła
margaret fullerszlachetnyczłowieknieboisięaniciemnościświatłaszlachetny człowiekczłowiek nienie boiboi sięsię aniani ciemnościani światłaszlachetny człowiek nieczłowiek nie boinie boi sięboi się anisię ani ciemnościszlachetny człowiek nie boiczłowiek nie boi sięnie boi się aniboi się ani ciemnościszlachetny człowiek nie boi sięczłowiek nie boi się aninie boi się ani ciemności

Kto jest bardziej niemądry: dziecko, które boi się ciemności, czy mężczyzna, który boi się światła?Prawdę swą należy mówić głośno, nie schlebiając ani rzeczom, ani wypadkom, ani stosunkom, ani ideom.Przychodzi taka pora, kiedy nie żądasz niczego. Ani ust, ani uśmiechu, ani miękkich ramion, ani oddechu jej obecności. Wystarcza, że ona jest.Artysta nie jest sługą ani kierownikiem, nie należy ani do narodu, ani do świata, nie służy żadnej idei ani żadnemu społeczeństwu.Ani ambicja, ani sztuka, ani podróże, ani bogactwo - uśmiech jest niezbędny do życia. Taki uśmiech, który z sytego serca płynie.Nie kocham go, ani za szcze­ry uśmiech, ani za poczu­cie humoru, ani za głos, który da­je ta­kie ukojenie, ani za to urocze za­gubienie w oczach, kiedy nie wie jak po­winien się zachować. Nie, na­wet nie po­myślałabym o tym, żeby po­kochać ko­goś z kim nig­dy nie mogłabym być.