Szlachetny jest ten, kto nie tylko nie krzywdzi, ale i nie chce krzywdzić.


szlachetny-jest-ten-kto-nie-tylko-nie-krzywdzi-ale-i-nie-chce-krzywdzić
demokrytszlachetnyjesttenktonietylkokrzywdzialechcekrzywdzićszlachetny jestjest tenkto nienie tylkotylko nienie krzywdziale ii nienie chcechce krzywdzićszlachetny jest tenkto nie tylkonie tylko nietylko nie krzywdziale i niei nie chcenie chce krzywdzićkto nie tylko nienie tylko nie krzywdziale i nie chcei nie chce krzywdzićkto nie tylko nie krzywdziale i nie chce krzywdzić

Szlachetnym człowiekiem jest nie tylko ten, który nie krzywdzi, ale i ten, kto może krzywdzić i nie czyni tego.Szlachetnym człowiekiem jest nie tylko ten, który nie krzywdzi, ale i ten, który mogąc krzywdzić, nie czyni tego.Odważny jest nie tylko ten kto wycięża swych wrogów, ale i ten, kto prewycięża swe namiętności.Czyż nie jest prawdziwie szlachetny ten, kto się nie smuci, choć się na nim ludzie nie poznali?Tylko ten nie ma przyjaciół kto sam przyjacielem być nie chce.Nie ten jest odważny, kto nie czuje strachu, ale ten, kto potrafi go pokonać.