Szlachetnym człowiekiem jest nie tylko ten, który nie krzywdzi, ale i ten, który mogąc krzywdzić, nie czyni tego.


szlachetnym-człowiekiem-jest-nie-tylko-ten-który-nie-krzywdzi-ale-i-ten-który-mogąc-krzywdzić-nie-czyni-tego
joannis filimonszlachetnymczłowiekiemjestnietylkotenktórykrzywdzialemogąckrzywdzićczynitegoszlachetnym człowiekiemczłowiekiem jestjest nienie tylkotylko tenktóry nienie krzywdziale ii tenktóry mogącmogąc krzywdzićnie czyniczyni tegoszlachetnym człowiekiem jestczłowiekiem jest niejest nie tylkonie tylko tenktóry nie krzywdziale i tenktóry mogąc krzywdzićnie czyni tegoszlachetnym człowiekiem jest nieczłowiekiem jest nie tylkojest nie tylko tenszlachetnym człowiekiem jest nie tylkoczłowiekiem jest nie tylko ten

Szlachetnym człowiekiem jest nie tylko ten, który nie krzywdzi, ale i ten, kto może krzywdzić i nie czyni tego.Szlachetny jest ten, kto nie tylko nie krzywdzi, ale i nie chce krzywdzić.Człowiekiem bar­dziej doświad­czo­nym nie jest ten, który ma więcej lat, ale ten, który bar­dziej czuł smak życia.Mądry jest nie ten, który martwi się z powodu niedostatku, lecz ten, który cieszy się z tego, co ma.Każdy człowiek trzy charaktery: ten, który ukazuje, ten, który i ten, w który wierzy, że ma.Miarą mowy nie jest ten, który mówi, lecz ten, który słucha.