Szpi­tal­ny ko­rytarz to par­szy­we miej­sce. Przed­sionek piekła, gdzie można tyl­ko po­kor­nie cze­kać na werdykt.


szpi­tal­ny-ko­rytarz-to ­szy­we-miej­sce-przed­sionek piekła-gdzie-można-tyl­ko-po­kor­nie-cze­kać-na werdykt
maja lidia kossakowskaszpi­tal­nyko­rytarzto par­szy­wemiej­sceprzed­sionek piekłagdziemożnatyl­kopo­kor­niecze­kaćna werdyktszpi­tal­ny ko­rytarzko­rytarz to par­szy­weto par­szy­we miej­scegdzie możnamożna tyl­kotyl­ko po­kor­niepo­kor­nie cze­kaćcze­kać na werdyktszpi­tal­ny ko­rytarz to par­szy­weko­rytarz to par­szy­we miej­scegdzie można tyl­komożna tyl­ko po­kor­nietyl­ko po­kor­nie cze­kaćpo­kor­nie cze­kać na werdyktszpi­tal­ny ko­rytarz to par­szy­we miej­scegdzie można tyl­ko po­kor­niemożna tyl­ko po­kor­nie cze­kaćtyl­ko po­kor­nie cze­kać na werdyktgdzie można tyl­ko po­kor­nie cze­kaćmożna tyl­ko po­kor­nie cze­kać na werdykt

Szpi­tal to nie miej­sce na chorowanie. -Samuel Goldwyn
szpi­tal-to nie miej­sce-na chorowanie
-(...) wsiadaj, za­biorę cię gdzie tyl­ko chcesz. -Jest jed­no miej­sce w którym chciałbym być... -Jedziemy- mów gdzie. -...blis­ko two­jego serca  -Silvidian
wsiadaj-za­biorę-ę-gdzie-tyl­ko-chcesz-jest-jed­no-miej­sce-w którym chciałbym-być-jedziemy-mów-gdzie-blis­ko-two­jego
Le­piej jest pat­rzeć na niebo niż w nim żyć. To straszne miej­sce, ta­kie nieu­chwyt­ne. Ta­kie miej­sce, gdzie uderza piorun i wszys­tko znika. -Truman Capote
le­piej-jest pat­rzeć-na niebo-ż-w nim-żyć-to straszne-miej­sce-­kie-nieu­chwyt­ne-ta­kie miej­sce-gdzie-uderza-piorun
Nie war­to uciekać przed nieunik­nionym, gdyż wcześniej czy później tra­fia się w miej­sce, gdzie nieunik­nione właśnie przy­było i czeka. -Terry Pratchett
nie-war­to-uciekać-przed-nieunik­nionym-gdyż-wcześniej-czy-później-tra­fia ę-w miej­sce-gdzie-nieunik­nione-właśnie-przy­było
Świat to skom­pli­kowa­ne miej­sce o trud­nych re­gułach, gdzie każdy gra taką rolę, jaką wyz­naczył mu los. I nie zaw­sze można wybierać. -Arturo Pérez-Reverte
Świat-to skom­pli­kowa­ne-miej­sce-o trud­nych-re­gułach-gdzie-każdy-gra-taką-rolę-jaką-wyz­naczył-mu los-i nie zaw­sze-można