szpilki no­gi u ko­biety - ule­gają jej intuicji 


szpilki-no­gi-u ko­biety- ule­gają-jej-intuicji 
wdechszpilkino­giu ko­biety ule­gająjejintuicji szpilki no­gino­gi u ko­biety ule­gają jejjej intuicji szpilki no­gi u ko­biety ule­gają jej intuicji 

Spot­ka­nie dwóch oso­bowości przy­pomi­na kon­takt dwóch sub­stan­cji che­micznych: jeżeli nastąpi ja­kakol­wiek reak­cja, obie ule­gają zmianie. -Carl Gustav Jung
spot­ka­nie-dwóch-oso­bowoś-przy­pomi­na-kon­takt-dwóch-sub­stan­cji-che­micznych-żeli-nastąpi-ja­kakol­wiek-reak­cja-obie-ule­gają
Ko­bieto – słuchaj swo­jej intuicji! (Ja nie wiem skąd ona wie, ale często wie.)  -Gold Fishy
ko­bieto- słuchaj-swo­jej-intuicji-ja-nie wiem-skąd-ona-wie-ale-często-wie 
Za­kocha­ny mężczyz­na wpat­rzo­ny jest w oczy swo­jej ko­biety, ale tyl­ko dla­tego, żeby jej oczy były nim zajęte. -RedRose
za­kocha­ny-mężczyz­na-wpat­rzo­ny-jest w oczy-swo­jej-ko­biety-ale-tyl­ko-dla­tego-żeby-jej-oczy-były-nim-zajęte
Między kobiece 'tak' a 'nie' szpilki nie wetkniesz. -Miguel de Cervantes
między-kobiece-'tak'-a-'nie'-szpilki-nie-wetkniesz