Sztu­ka życia to sztu­ka uni­kania cierpień.


sztu­ka-życia-to sztu­ka-uni­kania-cierpień
thomas jeffersonsztu­każyciato sztu­kauni­kaniacierpieńsztu­ka życiażycia to sztu­kato sztu­ka uni­kaniauni­kania cierpieńsztu­ka życia to sztu­każycia to sztu­ka uni­kaniato sztu­ka uni­kania cierpieńsztu­ka życia to sztu­ka uni­kaniażycia to sztu­ka uni­kania cierpieńsztu­ka życia to sztu­ka uni­kania cierpień

Wbrew po­zo­rom, sztu­ka uni­ku, chro­ni obie strony. 012  -wdech
wbrew-po­zo­rom-sztu­ka-uni­ku-chro­-obie-strony-012 
Łat­wiej­sza jest sztu­ka pa­mięta­nia od sztu­ki zapominania. -Tadeusz Kotarbiński
Łat­wiej­sza-jest sztu­ka-pa­mię­nia-od sztu­ki-zapominania
Sztu­ka mil­cze­nia jest większa niż sztu­ka mówienia. -Arthur Schopenhauer
sztu­ka-mil­cze­nia-jest większa-ż-sztu­ka-mówienia
Sztu­ka no­wa służy twórcom, sztu­ka sta­ra - odbiorcom. -Stefan Kisielewski
sztu­ka-no­wa-służy-twórcom-sztu­ka-sta­ra- odbiorcom