Sztu­ka mil­cze­nia jest większa niż sztu­ka mówienia.


sztu­ka-mil­cze­nia-jest większa-ż-sztu­ka-mówienia
arthur schopenhauersztu­kamil­cze­niajest większaniższtu­kamówieniasztu­ka mil­cze­niamil­cze­nia jest większajest większa niżniż sztu­kasztu­ka mówieniasztu­ka mil­cze­nia jest większamil­cze­nia jest większa niżjest większa niż sztu­kaniż sztu­ka mówieniasztu­ka mil­cze­nia jest większa niżmil­cze­nia jest większa niż sztu­kajest większa niż sztu­ka mówieniasztu­ka mil­cze­nia jest większa niż sztu­kamil­cze­nia jest większa niż sztu­ka mówienia

Łat­wiej­sza jest sztu­ka pa­mięta­nia od sztu­ki zapominania. -Tadeusz Kotarbiński
Łat­wiej­sza-jest sztu­ka-pa­mię­nia-od sztu­ki-zapominania
Wiel­kie spra­wy pow­stają w ciszy i sku­pieniu. Mu­simy uczyć się sztu­ki mil­cze­nia i skupienia. -Stefan Wyszyński
wiel­kie-spra­wy-pow­stają-w ciszy-i sku­pieniu-mu­simy uczyć ę-sztu­ki-mil­cze­nia-i skupienia
Sztu­ka jest wie­czną wiosną. Sztu­ka jest ciepłym wiatrem, od które­go śniegi topnieją. -Konstanty Ildefons Gałczyński
sztu­ka-jest wie­czną-wiosną-sztu­ka-jest ciepłym-wiatrem-od-które­go-śniegi-topnieją
Sub­telność to sztu­ka mówienia te­go, co ci się po­doba i wy­cofy­wania w porę, za­nim twój rozmówca zrozumie. -Anatol France (François Anatole Thibault)
sub­telność-to sztu­ka-mówienia-te­go-co  ę-po­doba-i wy­cofy­wania-w porę-za­nim-twój-rozmówca-zrozumie