Sztuką jest umierać dla oj­czyz­ny, ale naj­większą sztuką jest dob­rze żyć dla niej.


sztuką-jest umierać-dla-oj­czyz­ny-ale-naj­większą-sztuką-jest dob­rze-żyć-dla-niej
stefan wyszyńskisztukąjest umieraćdlaoj­czyz­nyalenaj­większąsztukąjest dob­rzeżyćniejsztuką jest umieraćjest umierać dladla oj­czyz­nyale naj­większąnaj­większą sztukąsztuką jest dob­rzejest dob­rze żyćżyć dladla niejsztuką jest umierać dlajest umierać dla oj­czyz­nyale naj­większą sztukąnaj­większą sztuką jest dob­rzesztuką jest dob­rze żyćjest dob­rze żyć dlażyć dla niejsztuką jest umierać dla oj­czyz­nyale naj­większą sztuką jest dob­rzenaj­większą sztuką jest dob­rze żyćsztuką jest dob­rze żyć dlajest dob­rze żyć dla niejale naj­większą sztuką jest dob­rze żyćnaj­większą sztuką jest dob­rze żyć dlasztuką jest dob­rze żyć dla niej

Sztuka milczenia jest większa niż sztuka mówienia. -Artur Schopenhauer
sztuka-milczenia-jest-większa-ż-sztuka-mówienia
Robienie pieniędzy jest sztuką, praca również jest sztuką, lecz najlepszą sztuką na świecie jest dobry interes. -Andy Warhol
robienie-pieniędzy-jest-sztuką-praca-również-jest-sztuką-lecz-najlepszą-sztuką-na-świecie-jest-dobry-interes
Sztuka jest czymś różnym od moralności, ale każda wielka sztuka jest swoim własnym morałem. -Marcel Proust
sztuka-jest-czymś-różnym-od-moralnoś-ale-każda-wielka-sztuka-jest-swoim-własnym-morałem
Odejść dla czy­jegoś dob­ra jest czy­nem szlachet­nym, ale wśród naj­szlachet­niej­szych czynów jest tym naj­bar­dziej nikczemnym. -respirer
odejść-dla-czy­jegoś-dob­ra-jest czy­nem-szlachet­nym-ale-wśród-naj­szlachet­niej­szych-czynów-jest tym-naj­bar­dziej-nikczemnym
Da­leko trud­niej jest żyć dla spra­wy, aniżeli dla niej umrzeć. -Hans Selye
da­leko-trud­niej-jest żyć-dla-spra­wy-aniżeli-dla-niej-umrzeć