Sztuką jest, nie szukając nigdy siebie, wciąż na nowo się odnajdywać.


sztuką-jest-nie-szukając-nigdy-siebie-wciąż-na-nowo-ę-odnajdywać
stanisław jasionek kssztukąjestnieszukającnigdysiebiewciążnanowosięodnajdywaćsztuką jestnie szukającszukając nigdynigdy siebiewciąż nana nowonowo sięsię odnajdywaćnie szukając nigdyszukając nigdy siebiewciąż na nowona nowo sięnowo się odnajdywaćnie szukając nigdy siebiewciąż na nowo sięna nowo się odnajdywaćwciąż na nowo się odnajdywać

Tracić siebie dla drugich to jest właśnie odnajdywać siebie. -Maria Dąbrowska
tracić-siebie-dla-drugich-to-jest-właśnie-odnajdywać-siebie
Najstraszniejsze jest nienawidzić siebie, wstydzić się siebie, a jednak nie móc od siebie uciec, wciąż do siebie wracać i dlatego siebie przeklinać. -Karol Irzykowski
najstraszniejsze-jest-nienawidzić-siebie-wstydzić-ę-siebie-a-jednak-nie-móc-od-siebie-uciec-wciąż-do-siebie-wracać-i-dlatego-siebie
Przeszłość organizuje się wciąż na nowo wraz z teraźniejszością. -Jean Paul Sartre
przeszłość-organizuje-ę-wciąż-na-nowo-wraz-z-teraźniejszośą
nie sztuką jest iść i chcieć zawrócić sztuką jest iść i pat­rzeć przed siebie  -Sipa
nie sztuką-jest iść-i chcieć-zawróć-sztuką-jest iść-i pat­rzeć-przed-siebie