Sztuką jest, nie szukając nigdy siebie, wciąż na nowo się odnajdywać.


sztuką-jest-nie-szukając-nigdy-siebie-wciąż-na-nowo-ę-odnajdywać
stanisław jasionek kssztukąjestnieszukającnigdysiebiewciążnanowosięodnajdywaćsztuką jestnie szukającszukając nigdynigdy siebiewciąż nana nowonowo sięsię odnajdywaćnie szukając nigdyszukając nigdy siebiewciąż na nowona nowo sięnowo się odnajdywaćnie szukając nigdy siebiewciąż na nowo sięna nowo się odnajdywaćwciąż na nowo się odnajdywać

Tracić siebie dla drugich to jest właśnie odnajdywać siebie.Wy­bieram Cię Każde­go dnia na nowo I kocham na nowo Pragnę na nowo I uwie­rzyć na nowo Nie mogę,że udało mi się Po­siąść naj­większy skarb świata Inną gwiazdę z wielu ta­kich samych Ser­ce w cierniach Go­towe do wolności Ciebie Najstraszniejsze jest nienawidzić siebie, wstydzić się siebie, a jednak nie móc od siebie uciec, wciąż do siebie wracać i dlatego siebie przeklinać.Przeszłość organizuje się wciąż na nowo wraz z teraźniejszością.nie sztuką jest iść i chcieć zawrócić sztuką jest iść i pat­rzeć przed siebie