Sztuka życia polega na tym, by cieszyć się małym, a wytrzymywać najgorsze.


sztuka-życia-polega-na-tym-by-cieszyć-ę-łym-a-wytrzymywać-najgorsze
william hazlittsztukażyciapoleganatymbycieszyćsięmałymwytrzymywaćnajgorszesztuka życiażycia polegapolega nana tymby cieszyćcieszyć sięsię małymwytrzymywać najgorszesztuka życia polegażycia polega napolega na tymby cieszyć sięcieszyć się małyma wytrzymywać najgorszesztuka życia polega nażycia polega na tymby cieszyć się małymsztuka życia polega na tym

Sztuka życia - to cieszyć się małym szczęściem.Sztuka życia – to cieszyć się małym szczęściemSens życia polega na tym, aby cieszyć się z niego i czynić go piękniejszym dla każdej ludzkiej osoby.Sztuka życia polega na tym, aby cuda zauważyć - we wszystkim tkwi wspomnienie raju.Różnica między dużym a małym miastem polega na tym, że w dużym mieście można więcej zobaczyć, a w małym więcej usłyszeć.Sztuka życia polega mniej na eliminowaniu naszych problemów, a bardziej na rozwijaniu się dzięki nim