Sztuka życia - to cieszyć się małym szczęściem.


sztuka-życia-to-cieszyć-ę-łym-szczęściem
phil bosmanssztukażyciatocieszyćsięmałymszczęściemsztuka życiażyciacieszyć sięsię małymmałym szczęściemsztuka życiacieszyć się małymsię małym szczęściemcieszyć się małym szczęściem

Sztuka życia – to cieszyć się małym szczęściemSztuka życia polega na tym, by cieszyć się małym, a wytrzymywać najgorsze.Gdy sztuka uzdrawiania nie szkodzi, należy się cieszyć i nie wymagać, aby jeszcze pomagała.Sztuka życia to sztuka unikania cierpień.Sens życia polega na tym, aby cieszyć się z niego i czynić go piękniejszym dla każdej ludzkiej osoby.Ożywiajmy w sobie ambicję życia, tak konieczną Narodowi, który dotąd bardziej wsławił się sztuką bohaterskiego umierania niż umiejętnością życia.