Sztuka życia to sztuka unikania cierpień.


sztuka-życia-to-sztuka-unikania-cierpień
thomas jeffersonsztukażyciatosztukaunikaniacierpieńsztuka życiasztuka unikaniaunikania cierpieńżycia to sztukasztuka unikania cierpieńsztuka życia to sztukażycia to sztuka unikaniasztuka życia to sztuka unikaniażycia to sztuka unikania cierpień

Robienie pieniędzy jest sztuką, praca również jest sztuką, lecz najlepszą sztuką na świecie jest dobry interes.Miłość to sztuka, a sztuka im staranniej jest wyreżyserowana, tym lepsza.Urodzić się psycho­patą to nie sztuka. Sztuką nau­czyć kochać.Sztuka milczenia jest większa niż sztuka mówienia.Sztuka kochania jest sztuką co do joty, i jak każda inna dziedzina sztuki ma swoje mniejsze i większe talenty i swych geniuszy.Sztuka pisania jest sztuką skreślania...