Sztuka żyje z przymusu, a umiera od wolności.


sztuka-żyje-z-przymusu-a-umiera-od-wolnoś
andre gidesztukażyjeprzymusuumieraodwolnościsztuka żyjeżyje zz przymusuumiera odod wolnościsztuka żyje zżyje z przymusua umiera odumiera od wolnościsztuka żyje z przymusua umiera od wolności

Niech żyje sztuka.A ty czcij co żyje ra­dośnie, a ty sza­nuj to co umiera.Żyje­my by mieć Pra­cuje­my by kupić Umiera­my wciąż Żyć jest bardzo niezdrowo. Kto żyje ten umiera.Mało ludzi z miłości umiera, a tak wiele z niej żyje! Mało ludzi z miłości umiera, a tak wiele z niej żyje!