Sztuka dla sztuki ma dla mnie pusty dźwięk frazesu, kształt błędnego koła, wątłość pobudki wystarczającej dla wirtuozów, których wyobraźnia kończy się w świetle zjawisk, a ambicja w celach efektu; lecz marnej i bezsilnej dla prawdziwego twórcy.


sztuka-dla-sztuki-dla-mnie-pusty-dźwięk-frazesu-kształt-błędnego-koła-wątłość-pobudki-wystarczającej-dla-wirtuozów-których-wyobraźnia
maria komornickasztukadlasztukimniepustydźwiękfrazesukształtbłędnegokoławątłośćpobudkiwystarczającejwirtuozówktórychwyobraźniakończysięświetlezjawiskambicjacelachefektuleczmarnejbezsilnejprawdziwegotwórcysztuka dladla sztukisztuki mama dladla mniemnie pustypusty dźwiękdźwięk frazesukształt błędnegobłędnego koławątłość pobudkipobudki wystarczającejwystarczającej dladla wirtuozówktórych wyobraźniawyobraźnia kończykończy sięw świetleświetle zjawiskambicja ww celachcelach efektulecz marnejmarnej ii bezsilnejbezsilnej dladla prawdziwegoprawdziwego twórcysztuka dla sztukidla sztuki masztuki ma dlama dla mniedla mnie pustymnie pusty dźwiękpusty dźwięk frazesukształt błędnego koławątłość pobudki wystarczającejpobudki wystarczającej dlawystarczającej dla wirtuozówktórych wyobraźnia kończywyobraźnia kończy siękończy się wsię w świetlew świetle zjawiska ambicja wambicja w celachw celach efektulecz marnej imarnej i bezsilneji bezsilnej dlabezsilnej dla prawdziwegodla prawdziwego twórcy

Robiłem filmy, żeby porozmawiać z ludźmi. Sztuka dla sztuki, forma dla formy, porażanie swoją przenikliwością czy talentem w ogóle mnie nie interesowały. Moim celem było opowiedzenie historii, które zajmują ludzi dlatego, że są im bliskie.Ten doczeka duszy potępienia, kto się pozbywa sam miłości czystej dla rzeczy marnej, dla rozkoszy cienia.Nie umrę w ogóle dla siebie, lecz tylko dla innych dla tych z którymi stracę łączność.Miłość w każdym sercu kobiecym pragnie mieć wszystko, a nie cząstkę; to, według planu Natury, jest dla niej ważniejsze niż ambicja dla mężczyzny, to jej światło, jej życie, jej powietrze, których alternatywą jest tylko śmierć.Jeżeli krytyka czekając na arcydzieła nie towarzyszy pisarstwu, lecz unosi się nad nim wołając: Sztuką jest umierać dla oj­czyz­ny, ale naj­większą sztuką jest dob­rze żyć dla niej.